Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Lopezzi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä

Remola (Lopezzi Oy)

Emalitehtaankatu 5

04410 Järvenpää

Y-tunnus 2245550-8

puh. 0400 720 865

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nora Kastari

nora@remola.fi

puh. 050 514 1035

 

Rekisterin nimi

Remolan asiakastietorekisteri

 

Käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden yhteydenpito ja markkinointi

 

Rekisterin tietosisältö

Remolan asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta, nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tilaustiedot sekä laskutustiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuustiedot saadaan remola.fi verkkosivuston yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja asiakastapaamisissa.

 

 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Remola ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Remolan rekisteritiedot on suojattu asianmukaisesti ATK järjestelmään sekä verkon osalta. Rekisteritietoja käyttävät vain yrityksen omistaja ja rekisterin yhteyshenkilö.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä. Tämä pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.